Kaula- ja niskalihakset

Kaulan ja niskan alueen lihakset kuormittuvat erityisesti tietokoneen ääressä työskenneltäessä. Sopiva työasento, liikunta sekä venyttely säännöllisin väliajoin lievittävät kaulan ja niskan alueen kiputiloja. Venyttelyliikkeet ovat yksinkertaisia ja niitä voi helposti tehdä missä vain, vaikka työpöydän ääressä.

1. HARTIOIDEN NOSTO

Painojen nosto mahdollisimman korkealle tehdään vetovaiheessa hartioiden nostajalihasten avulla. Myös esimerkiksi ikkunoiden pesu kuormittaa hartioiden nostajalihaksia.

Lapaluun kohottajalihas, epäkäslihaksen yläosa
Sijainti: Hartioiden yläosa
Lähtö: Lapaluun kohottaja: kaulanikamien poikkihaarakkeet, epäkäslihas
Kiinnitys: Lapaluun ylempi kulma
Toiminta: Hartian nosto

Tartutaan kiinni venytettävän puolen ranteesta ja viedään venytettävä hartia alaspäin. Päätä kallistetaan ja kierretään vastakkaiselle puolelle, kunnes venytys tuntuu hartiassa ja kaulan sivulla.

2. KAULAN JA NISKAN OJENTAJAT

Kaulan ja niskan ojentajalihakset jännittyvät voimakkaasti esimerkiksi ikkunoita pestäessä.

Kaulan ja pään ohjaslihakset
Sijainti: Kaulan ja niskan takana
Lähtö: Kaularangan ja ylimpien rintarangan nikamien okahaarakkeet
Kiinnitys: Kaulan ohjaslihas: ylimpien kaularangan nikamien poikkihaarakkeet, pään ohjaslihas: kartiolisäke takaraivolla
Toiminta: Kaulan ja pään ojennus, sivutaivutus

Selkä pidetään suorana. Kädet asetetaan ristiin takaraivolle. Kaula ja niska rentoutetaan sekä annetaan käsien oman painon painaa päätä alaspäin